مجموعه نقد عکس عکاسان ایرانی: مصطفی دادرس

Mostafa Dadras
Mostafa Dadras

“در واقع من منتقد هنر نیستم. فردی علاقه مند هستم.

میخواهم توجه دیگران را به هنرمندانی جلب کنم که به نوعی الهام بخش من میشوند تا بتوانم حرفهایی درباره اثرشان بزنم.”

ــ رِنِه ریکارد؛ نشریه آرت فوروم

عکاس: مصطفی دادرس
عنوان عکس: بدون عنوان

شاهد فریمی رنگی از زندگی روزمره هستیم. عکس عبور یک خانواده، پدر و دو فرزند خود را که از خرید نان برمیگردند نشان میدهد. فضای رنگی عکس گرم است و عبور آنها از زیر یک طاق که تکرار آن ریتمی زیبا از معماری ما را نشان میدهد، به گرمای عکس افزوده است.
lines
کادر پرتریت با خطوط عمودی که حاصل ستونهای طاق است عکسی استوار و محکم را ساخته است. خطوط مورب و منحنی های طاق به حس پویایی و داینامیکی که در زندگی روزمره این خانواده وجود دارد کمک میکند. پرسپکتیو نقطه ای در کنار لایه های تو در تو که حاصل تکرار طاق است و فضای نوری در انتهای این گذر عکسی ژرف و جذاب را در عکس بوجود آورده است. (دیاگرام روبه رو)
عکاس با زاویه ای دید همطراز (Eye-Level) از ترکیب بندی قانون طلایی (Rule of Thirds) استفاده کرده است و به زیبایی پدر را که دست فرزند کوچکتر خود را به دست دارد در نقطه طلایی و فرزندان را بر روی خط طلایی افقی قرار داده است. پیش زمینه تقریبا فضایی کم نور از مسیر خاکی که خانواده ی عکس ما در حال گذر است تشکیل شده و این با قسمت پر نور پس زمینه عکس، جایی که خانواده در حال وارد شدن است به زیبایی در تضاد است. (دیاگرام پایین)
compsition
عکاس در شاتی که نسخه برداری مستقیم از واقعیت است تلاش دارد به بیان احساس و زیبایی زندگی گرم یک خانواده می بپردازد. نقش بنیادی پدر در خانواده ی ایرانی که به نان آور بودن خانه مشهور است و استعاره از تامین معاش خانواده است در این فریم به زیبایی با المانهایی که عکاس در کنار هم قرار داده است نشان داده شده است. این پدرِ ایرانی که مجموعه ای از وظایف خانواده را به دوش میکشد با نانی که در دست دارد به بیننده تاکییدی دوباره از نقش خود القا میکند و با دست دیگرش که در دست کودکش است به حفظ وحدت در خانواده اش تاکید میکند. مسیر حرکت این خانواده به سمت نور پرده از شادی و گرمای این خانواده ی ایرانی بر میدارد. و حتی سایه بلند پدر در نور در پشت آنها نقش حمایتی پدر را مجدد به تصویر میکشد.
عکاس به زیبایی با استفاده از کادر پرتریت استوار، رنگی گرم، نور، معماری و فرهنگ موفق به نمایش برشی از زندگی یک خانواده ایرانی و دقیقتر پدر در زندگی جاری شده است.

داوود مددپور
تهران؛ اکتبر 2016

Share your thoughts