یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس دهم

“شروع به بریدن و یا کراپ کردن یک عکس خوب به معنای مرگ اثر متقابل نسبت های هندسی صحیح می باشد. علاوه بر این بسیار اندک اتفاق می افتد عکسی که از روی ضعف ترکیب بندی شده است با بازسازی ترکیب بندی اش بوسیله ی بزرگ کننده تاریکخانه (Darkroom’s Enlarger) نجات یابد، یکپارچگی دید دیگر وجود ندارد.” ــ هنری کارتیه ــ برسون

eric-kim-new-orleans-2015
Eric Kim; New Orleans, 2015

یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس دهم: کراپ نکنید!

اشتباه رایجی كه خیل کثیری از عکاسان دچار آن می شوند زیاده بریدن تصاویرشان است. آنها “معتادین بریدن” هستند، که هر عکس ثبت شده شان را کراپ می کنند (حتی در مواقع غیر ضروری). من نیز یک معتاد به بریدن در حال بهبود هستم. سابقا بصورت غیر ضروری ثبت هایم را زیاده بری می کردم (حتی زمانیکه لبه های کادر جالب بودند). یکی دیگر از مضرات “معتاد به بریدن” بودن:
سابقا هنگام عکاسی خیابانی تنبل بودم. به جای حرکت فیزیکی و نزدیک تر شدن به سوژه هایم، عکس ها را با فاصله ی زیادی از آن ها ثبت می کردم. همیشه با خود می گفتم ” آآآ، اگر یک ثبت درست نداشته باشم، همیشه می توانم بعدا کادر را بریده و کراپ کنم.” این امر مرا تنبل ساخت و سدی شد برای تقویت كردن ترکیب بندی و کادربندی هایم. زمانی که برای اولین بار آموختم هنری کارتیه برسون (پدر عکاسی خیابانی و استاد درترکیب بندی) تصاویرش را کراپ نمی کند (و هنرجویان خود را از این امر باز می دارد) تصمیم به انجام این تکلیف گرفتم.
درآغاز، نبریدن کادر ثبت هایم بسیار دشوار بود. همچنین به واسطه ی کراپ نکردن، متوجه شدم تا چه اندازه در کادربندی تصاویرم بی دقت بوده ام. مضافا اینکه به واسطه ی تحمیل نکردن قانون کراپ نکردن به خود، شروع به توجه بیشتر روی “پر کردن کادر” و خلق لبه های بهتر در ثبت هایم کردم و این باعث تقویت چشمگیر نحوه ی ترکیب بندی من گردید. من نمی گویم که شما هرگز نمی باید کادر عکس های تان را ببرید. خیل کثیری از اساتید عکاسان خیابانی وجود دارند که به سنگینی عکس های شان را کراپ می کنند (رابرت فرانک تعدادی برش مهم و اساسی برای کتابش “آمریكایی ها” انجام داد. حتی تبدیل کردن تعدادی از ثبت ها با کادر افقی به عمودی، بواسطه ی بریدن)
اگر قصد تقویت کردن نحوه ی ترکیب بندی تان را دارید: یک سال تمام را بدون کراپ کردن بگذرانید. می توانم تضمین کنم که ترکیب بندی شما پس از یک سال بطور چشمگیری تقویت خواهد شد. و اگر در آینده تصمیم به شروع دوباره ی بریدن کادر بگیرید، همیشه آن را با میانه روی انجام خواهید داد (بنده کراپ کردن کمتر از ده درصد کادر را پیشنهاد می کنم) هنگامیکه در حال عکاسی در خیابان هستید، از “تانل ویژن” (تنها نگاه کردن به مرکزیت کادر) بپرهیزید. به لبه های کادر و مخصوصا پیش زمینه، در جهت تقویت نحوه ی ترکیب بندی تان، تمرکز کنید.

اریک کیم
مترجم: طناز شهرخ

1 Comment

Join the discussion and tell us your opinion.

حسین شمس نصرتیreply
November 02, 2016 at 08:11 AM

با تشکر از شما منتظر درس یازدهم هستیم

Leave a reply