Tag / اریک کیم

  Loading posts...
 • Eric Kim; Amsterdam, 2015

  یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس یازدهم

  Eric Kim; Amsterdam, 2015 یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس یازدهم: از لحاظ احساسی خود را از عکسهایتان جدا کنید. این شرایط را تجسم کنید: در یک روز سرد بارانی شما برای عکاسی در خیابان هستید، با احساسی از بدشانسی و تیره بختی قصد بازگشت به خانه را دارید که ناگهان یک دختر بچه ای…
 • eric-kim-new-orleans-2015

  یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس دهم

  "شروع به بریدن و یا کراپ کردن یک عکس خوب به معنای مرگ اثر متقابل نسبت های هندسی صحیح می باشد. علاوه بر این بسیار اندک اتفاق می افتد عکسی که از روی ضعف ترکیب بندی شده است با بازسازی ترکیب بندی اش بوسیله ی بزرگ کننده تاریکخانه (Darkroom's Enlarger) نجات یابد، یکپارچگی دید دیگر…
 • aix-en-provence-2015

  یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس هشتم و نهم

  قبل از شروع هر چیز باید اعتراف کنم که من مترجم نیستم و فقط و فقط از علاقه‌مندان عکاسی و به خصوص عکاسی خیابانی هستم، اریک کیم از عکاسان و مدرسان معاصر عکاسی خیابانی است که من به شخصه وبلاگش را دنبال میکنم، مجموعه ای از پستهای ایشان را جذاب و راهگشای خود در آموختن…
 • Eric Kim; New Orleans, 2015

  یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس هفتم

  قبل از شروع هر چیز باید اعتراف کنم که من مترجم نیستم و فقط و فقط از علاقه‌مندان عکاسی و به خصوص عکاسی خیابانی هستم، اریک کیم از عکاسان و مدرسان معاصر عکاسی خیابانی است که من به شخصه وبلاگش را دنبال میکنم، مجموعه ای از پستهای ایشان را جذاب و راهگشای خود در آموختن…
 • Eric Kim; SF, 2015

  یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس پنجم و ششم

  قبل از شروع هر چیز باید اعتراف کنم که من مترجم نیستم و فقط و فقط از علاقه‌مندان عکاسی و به خصوص عکاسی خیابانی هستم، اریک کیم از عکاسان و مدرسان معاصر عکاسی خیابانی است که من به شخصه وبلاگش را دنبال میکنم، مجموعه ای از پستهای ایشان را جذاب و راهگشای خود در آموختن…
 • Eric Kim; Paris 2015

  یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس چهارم

  قبل از شروع هر چیز باید اعتراف کنم که من مترجم نیستم و فقط و فقط از علاقه‌مندان عکاسی و به خصوص عکاسی خیابانی هستم، اریک کیم از عکاسان و مدرسان معاصر عکاسی خیابانی است که من به شخصه وبلاگش را دنبال میکنم، مجموعه ای از پستهای ایشان را جذاب و راهگشای خود در آموختن…
 • یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی - درس سوم

  یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس سوم

  قبل از شروع هر چیز باید اعتراف کنم که من مترجم نیستم و فقط و فقط از علاقه‌مندان عکاسی و به خصوص عکاسی خیابانی هستم، اریک کیم از عکاسان و مدرسان معاصر عکاسی خیابانی است که من به شخصه وبلاگش را دنبال میکنم، مجموعه ای از پستهای ایشان را جذاب و راهگشای خود در آموختن…
 • Robert Capa

  یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس دوم

  قبل از شروع هر چیز باید اعتراف کنم که من مترجم نیستم و فقط و فقط از علاقه‌مندان عکاسی و به خصوص عکاسی خیابانی هستم، اریک کیم از عکاسان و مدرسان معاصر عکاسی خیابانی است که من به شخصه وبلاگش را دنبال میکنم، مجموعه ای از پستهای ایشان را جذاب و راهگشای خود در آموختن…
 • Josef Koudelka

  یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس اول

  قبل از شروع هر چیز باید اعتراف کنم که من مترجم نیستم و فقط و فقط از علاقه‌مندان عکاسی و به خصوص عکاسی خیابانی هستم، اریک کیم از عکاسان و مدرسان معاصر عکاسی خیابانی است که من به شخصه وبلاگش را دنبال میکنم، مجموعه ای از پستهای ایشان را جذاب و راهگشای خود در آموختن…