Tag / پدر

    Loading posts...
  • Mostafa Dadras

    مجموعه نقد عکس عکاسان ایرانی: مصطفی دادرس

    Mostafa Dadras "در واقع من منتقد هنر نیستم. فردی علاقه مند هستم. میخواهم توجه دیگران را به هنرمندانی جلب کنم که به نوعی الهام بخش من میشوند تا بتوانم حرفهایی درباره اثرشان بزنم." ــ رِنِه ریکارد؛ نشریه آرت فوروم عکاس: مصطفی دادرس عنوان عکس: بدون عنوان شاهد فریمی رنگی از زندگی روزمره هستیم. عکس عبور یک خانواده،…